/
00:00

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti pořádá ve dnech 12. až 14. listopadu 2021 jubilejní 25. Kongres nemocničních lé­kár­ní­ků.

Hlavním letošním tématem bude intenzivní medicína, především specifika péče o pacienty kriticky nemocné z pohledu zajištění výživy, stabilizace metabolismu a zajištění optimální kvality života.

Působení farmaceutů v nemocnicích právě při péči o pacienty ve vážném stavu, ať už na jednotkách intenzivní péče nebo na dalších odděleních, vyžaduje komplexní znalosti o terapeutických přístupech, vhodných lékových formách a logistickém zajištění potřebných léků na oddělení.

Kromě podrobných informací, které k hlavnímu tématu získají posluchači v přednáškách a volných sděleních, bude v průběhu kongresu k dispozici i tematicky laděný workshop a diskuze s odborníky.

Vzhledem k tomu, že momentálně nevíme, jaká budou epidemiologická situace a aktuálně platná nařízení vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19, rozhodli jsme se pro kombinaci prezenční formy kongresu se současnou možností online sledování přednášek. Po zkušenostech z loňského kongresu věříme, že i tato forma má své výhody, jak pro partnery kongresu, tak i pro posluchače / účastníky kongresu.

Prezenčních forem se účastnilo každoročně více než 700 účastníků a těší nás, že i online verze loňského kongresu přilákala více než 450 sledujících online a další mohli sledovat kongres v offline verzi.

Neváhejte a označte si ve svých kalendářích data 12. až 14. listopadu 2021 červenou barvou a připojte se k nám, abychom spolu strávili příjemné a přínosné tři dny.

Těšíme se na setkání s vámi!

PharmDr. Marek Lžičař
Předseda organizačního výboru kongresu

Mgr. Michal Hojný
Předseda výboru Sekce nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP